January 28, 2018

Tìsop angim

Muntrram 'awa uvansiyul uvanä alu geocaching vezeykolo tìlenit alu Tìran ìlä fya'o angim few ayram. Nìyol - emza'u puvomuna kilomiterit few ayram mì le'awa trr!
Sunu oer fìsäfpìl, slä lu ngäzìk fwa wo sngä'itsengit tìsopä, ha ftxoley oel fya'ot aftue nì'ul - nì'aw tsìvomrra kilomiter. Nì'i'a fra'u latem, taluna oeyä eylan nolew säpivung nìteng, slä ke new kivä ìlä fya'o a'änsyem. Kop fol ftxey fya'ot alahe nì'it ha ngop ayoel mefongut a 'awstengyäpem ro sìsopä tì'i'a, ro helku *tìtsurokxä.
Zene pivllngay, fìtìpe'un lolu eyawr, taluna tengkrr emzarma'u ramtsyìpit, 'awa kinam oeyä sngä'i tìsraw sivi. Ke fpìl oel, futa tsilvun oe hasey seykivi 'änsyema fya'ot, txo fmivi emziva'u fya'ot letsim. Nìsteng fpìl eylanìl oeyä. Ayoeri fya'ot apup tam.
Furia tok tsatsenget 'efu nitram, taluna yafkeyk lolu sìltsan - hufwa yapay mì rewon, tsawke lrrtok si pxaw kxamtrr ulte ayramit tok herwìl. Kea herwì mì aysray, ha nìngay kem aswey a tsun fko sivi lu fwa kä ne ayram. Ayngaru hola relit.

Mì na'rìng

Txayo a fkol tse'a ta ayram

Kelku tsyemä alu geocache

No comments:

Post a Comment