January 13, 2018

Zìsìkrr astxong

Lam oer fwa fra'u slu lekye'ung. Ken'aw sute a mi win säpi, new fra'ut pxiset, släkop kifkey nìwotx.
Tìng nari yafkeykur - srake ngal fpìl futa lu zìsìkrr awew set? Ìlä somwew lu zìsìkrr a'usong, herwìl tok nì'aw ayramit akxayl. Mì atxkxe atìm - kea herwì, nì'aw tompa krro krro. Sweylu txo ya lu wew fu txawew, zup herwì ulte krra ke zup, tsawke lrrtok si ulte fko tsun uvan letokx si.
Slä taw lu tstu stum fratrr, ha srr lu vawm, luke tsawke ulte tsal 'eykefu fkoru sängä'än. Frapo 'efu ngeyn, ke lu kea syura fte kemo si, kea kem ke flä.... Zìsìkrr awew solunu oer srekrr, slä set fpìl oel futa zìsìkrr awew lu fe'a krr nì'aw. Kem aswey lu fwa fkol ke txìng nivit ulte inan fukit. Ketsrana kemìl alahe tìng fe'a hum. Fyape aynga fpìl teri fìtìfkeytok? Lu yafkeyk a mì atxkxe ayngeyä sìltsan nì'ul? Srake sunu ayngaru zìsìkrr awew? Livawk ko, newomum oe.

1 comment: