March 29, 2012

Tìlatem krrä

Tse, hama trr'awve krr lolatem. Txon lolu yol to fratxon alahe. Maw trr a'a'aw oe 'efu ngeyn ye'rìn nì'ul, slä fì'u ke lu tìngäzìk atxin. Nìpxi ke sunu oeru kaw'it fwa lolu atan krr a oe txen slu, slä set lu tìvawm nìmun. Fratutel omum futa fwa krr latem lu kem a fkol ke kin, slä mi fko zene krrit leykivatem. Tse, zene oe pivlltxe san Fwa ayoeng zene krrit leykivatem lu säfpìl skxawngä sìk. Srake 'i'a fìkem mì zusawkrr? Tsaria ayoeng zayene tsakem sivi tì'i'a'vay krrä oe txopu si

No comments:

Post a Comment