February 28, 2012

Unil afe'

Txonam lu oeru unil afe'. Lolu oeru tìk'ìn ulte oel pe'un futa oe sayop mì ayram. Tse, oel hawl fra'ut a oel kin. Slä... krr a polähem nemfa 'awm a ayramäo, run oel futa ke lu oeru pxaya 'u. Oel tswa' nivit (alu sleeping bag), mawl pxenä sì mawl wutsoä.
Ma skxawng, pehem soli nga? Pesengit tok ngeyä eltul? Tse, tìfkeytok a ke sunu... Oe 'olefu wew pxìm ulte yolom sngelit. Fì'u tsun liven mì unil nì'aw, pak! Sìlpey oe tsnì fìzìsìt ke livu oeru fìtìk'ìn (ke fpìl oel futa oeyä muntxateru sivunu tsaw) :)

No comments:

Post a Comment