April 2, 2017

Tuté asevin sì ioang

Nìsok oel tolìng nari relur arusikx alu Tute asevin sì ioang. Lu vur awnomum nìltsan. Srefpìl oe, smon ayngaru: sempul kä ne sray fte rivawn ayuti yoa ayewro. Krra tätxaw po yak si ulte run narlora kelkuti. Po yom wutsoti ulte hahaw tsatsenge, ngian kea suteti ke ultxarun. Krra mì rewon hum, munge 'ewllit alu rose slä tutan a fkol leykatem pot ne swirä, srer sì new tspivang pot. Tsakrr pol tung futa sempul hum, slä peyä 'ite zene ziva'u fte rivey hu swirä. 'Ite tsakem si ulte maw krro swirä yawne slu poer ulte tìyawn peyä leykatem pot ne'ìm ne tutan. Fìvurit fkol ngop mì oeyä atxkxe sre stum zìsìt amrrvol (slä vur letsim za'u ta Franse).
Ta rel arusikx leTseski alu Panna a netvor (Maiden and the Creature)
Fìrel arusikx lu mipa srey vurä a keteng lu nì'it. Ioang lolu 'ewana eyktan a tutél alu zeyhemyu leykatem ne swirä taluna po lolu fe' sì txanew. Tsakrr tìng poru 'ewllit ulte txo pol rayun tutéti a poeru yawne slu po srefwa 'ewll terkup, latem ne tutan nìmun.Txo ke rayun, layu swirä tì'ì'avay krrä. Kop frapoti a eyktanur kìte'e si, leykatem zeyhemyul ne ketenga ayu letrrtrr alu tsngan, snokfyan fu krrwìntxu, natkenong.
Krra sempulìl munge 'ewllit, ioangìl spe'e pot, ulte 'ite peyä za'u fte poru tìhawnu sivi ulte rawn sempulit sko spe'etu.
Tsakrr 'ite rey tsatsenge ulte ayhìte'esiyu fmi srung sivi poeru sì ioangur fte yawne slivu fìtsap (taluna fo new slivu sute nìmun), ngian 'ite hifwo. Aynantangìl run sì fewi poet, slä ioang hawnu poet, hufwa aynantangìl skxir seyki pot. Krra 'itel tse'a ioangit leskxir, poe tätxaw ulte vewng pot ulte vur verar nìfya'o a tsun fko srefivey.
Lu lahea sìketeng, slä, ke new oe pivlltxe frau't.
Ngian, txo pawm oet ngal ftxey lu pxan fwa kä ne kelku relä arusikx fte tivìng nari fuke, plltxe oe san Txo sunu ngar mipa srey vurä aspuwin, kivä. Txo nulnew vurit letsim, 'ì'awn mì helku sìk. Fko rol mì rel arusikx pxìm ulte fìkem lu txantsan 'awlo sì melo, slä tsakrr, tsaw nì'aw sleyku vurit kì'ong. Lu ngim nìhawng ulte rel letsim lam oer sìltsan nì'ul. Slä fì'u lu nì'aw säfpìl oeyä.

Aylì'u akeawnomum:
zeyhemyu - witch
kìte'esiyu - servant; serving person

No comments:

Post a Comment