February 4, 2017

Paynäpll

Kezemplltxe, kxawm fraporu smon mauti alu paynäpll. Lu koum hu ayrìk a mì fäpa ulte lu kalin sì ftxìlor. Krro krro awngal kanom tsat. Nìsyen tsakem soli krrka Krìsmas.


Ngian, fìalo muntxate oeyä poltxe fayluta tsunslu fwa fko tsawl sleykivu paynäpllit mì helku nìftue fa mesyokx sneyä. Aminam tsat mì fuktsyìp.
Tsasäfpìl sunu oer, ha ramun oel aysäomumit a tsateri ulte nìngay lu ftue.
Nì'awve, zene paynäpllit kivanom, nìlun. Srefwa yom tsat, mun'i ayrìkit ta fäpa. Tsun sivar tstalit,slä ftue nì'ul lu fwa ayrìk kxakx fa mesyokx (plltxe fkol futa tsakemìl keng tìng kumit sìltsan nì'ul). Set ayrìk yemfpay si mì fay, ulte pey wum mevospxìo-o.
Krrka fìkrr ayngrrtsyìp tsawl slayu ta ayrìk ulte tsakrr tsun yivem tsat ne 'akra ulte vewng tsat.

Maw 'awa vospxì 'awvea ayngrr srerer
Tsakem soli oe ulte lam oer, futa kum lu fe' nì'aw. Ayrìko slu ukxo, zolup ulte lam fwa 'ewll tererkup. Mun'i oel ayrìkit a lu ukxo sì fe' ulte maw 'a'awa trr ayngrrtsyìp srer! Säflä!

'Ewll lam alaksi fte yivem nemfa kllte

Maw lahea kintrr ayngrr tsawl slu nì'ul ulte fpìl oel futa ye'rìn oel yayem 'ewllit ne 'akra. Sreferey nìprrte'!
Ngian, paynäpll tsawl slu txana krr srefwa tìng mautit (ulte 'ewll slu apxa). Krrnekx stum mrra zìsìt, krra vewng nìltsan. Keng txo awngal mautit ke kivanom, lu pxan fwa fmi, taluna 'ewllìl paynäpllä tìng onlora fahewit a sunu. Txo flayä awnga, wìntxu ayrelit zusawkrrmì.

1 comment:

  1. Fì'u eltur tìtxen seiyi nìtxan.

    Oeru yawne lu Paynäpll nìtxan nang!

    ReplyDelete