February 27, 2017

Mipa kelku paynäpllä

Kxawm ayngal zerok futa oe sngolä'i vivewng paynäpllit. Nìsngä'i oe yemfpay si tsar mì sngal payä. Maw mevospxì ayrìkìl ngop letama holpxayit ngrrä, ha pe'un oel futa kin kelkuti alahe.
Tìng oel huruti 'ewllä (alu flower-pot) ulte yem skxevit nekll sì 'akrat sì nenit sìn skxevi (munea hapxì 'akrayä sì 'awa hapxì neniyä). Set ayrìkit hu ayngrr yem nemfa 'akra. Lu hasey, mì mevopeya trr vospxìyä amuve.


Krra tsakem soli, tseri oel futa uo 'awa rìk wäpan prrnesyul! Ngal tse'a nìteng, srak? Set, maw vomuna trr, prnesyul lu apxa nì'ul ulte snerä'i 'ivong. Fpìl oel futa lu aungia a paynäpll lu lefpomtokx ulte tsawl slayu.
Fì'ewllur ke lu säfngo' azey. Kin nì'aw tìsangit, slä kea tìsomit. Rey nìswey mì ayuk, tsawkel atxur sleyku por ayrìkit atun ulte paynäpll ftang tsawl slivu. Nì'it payä nì'aw, txana payìl ska'a 'ewllit. Ha lu ftue - ke zene fko stum kekem sivi.
Krra tsawlhì' tseyä 'ul, oel tayìng fmawnit ayngaru.

No comments:

Post a Comment