October 21, 2017

Hì'ia kifkey

Kxawm smon ayngaru puk alu Pxaw kifkey mì zamevola trr (a ta Jules Verne). Slä fko tsun fivrrfen txampxìt kifkeyä mì hrr ayol nì'ul ulte oe tsakem soli. Ke spaw, srak?
Krrka tìk'ìn soaiä oeyä awngal tok atxkxeti alu Awstrìya. 'Awa trr awnga käteng mì sray alu Klagenfurt ulte tseng alu Minimundus fkeytok tsatsenge. Fkol yamem tsatsenge pxaya tìtxulat ahì'i a ta kifkey lewotx, ha aynga tsun sivop few kifkey mì le'awa trr. Lu kosman, kezemplltxe. Oel ngolop ayrelot fa syeprel - tivìng nari fìtsengur.
Txo fperìl teri fwa ftxey frrfen tsatsenget, rä'ä hìpey - lu pxan fwa tse'a tsat fa sneyä menari.


No comments:

Post a Comment