August 22, 2014

Vola tstew


Tsole'a oel rusikxa relit a eltur tìtxen si. Tsal wìntxu futa txura tirea tsun emrivey keng mì sìfkeytok angäzìk.

Vur plltxe teri pongu *sìftiatu kifkeyä a tìkangkem seri mì txawewa atxkxe alu Antarctica. Sre fwa zìsìkrr awew za'u, yafkeyk slu fe' ulte yrrap a ta herwì sngä'i. Fo zene txivìng kelkut sneyä fa tawsìp, slä fo ke tsun mivunge vola nantangit a fo sivar fte sivop ka hertxayo sì tskxepay, taluna tawsìp lu hì'i ulte yafkeyk lu ngäzìk nìtxan. Tutel a vewng aynantangit fot yìm fa lefngapa telem fteke hivifwo ulte pänutìng futa tätxaw ye'rìn. Tsakrr fo hum, ngian yrrap lu txan ulte ke tsunslu fwa fkol munge aynantangit. Fratutel zene txivìng Antarcticat.

Furia vewngyu tätxaw aynantang pey, slä po ke zera'u. Aynantangìl kxeykakx *tìyìmit ulte zene väpivewng. Fol stä'nì ayyayot, sar mekret a ta kelku sìftiayatuä, slä tìrey feyä lu txa'. 'Awa nantang terkup taluna lu koak nìtxan, lahea pum zup ta tskxe ulte lu leskxir ne kxitx.
Nantang alu Maya slu leskxir krra yom tsnganit a ta tsawla payoang taluna talioangìl lepay pot frìp. Frapo alahe poru srung si ulte poe ke terkup, slä tsun kivä nìngäzìk nì'aw....


Tsakrrvay vewngyu aynantangä fmi stivarsìm sutet sì mekret fte tätxaw sì munge aynantangit ne'ìm, slä kawtu ke new srung sivi. Maw txana krr po flä ulte sute za'u ne kelku tìftiatuä, slä aynantangìl ke tok tsatsenget.... Pol rayun telemit hu keruseya nantang akoak ulte fpìl futa frapo terkup nìteng, futa ke tsolun telemit kxakx. Slä krra steftxaw tsat nìno, tse'a futa lahea ayhapxì telemä lu mek. Fo holifwo! Vewngyu kerä pxaw kelku ulte ulte fo ultxarun mrra nantangit. Fo räpun fìtsap nìprrte'. Krra frapo new hivum, 'awa nantang ke new kivä ulte tul neto. Vewngyul pot nong ulte fìfya run Mayat leskxir. Set pongu lu 'änsyem ulte vur 'i'a.

Txo nivew ivomum nì'ul, inan tìsla'tsu letsim.
Aylì'u angawmop:
tìftiatu kifkeyä - scientist
tìyìm - bonds

No comments:

Post a Comment